Podyplomowe

Pre-MBA
Zarządzanie w Ochronie Zdrowia
studia podyplomowe

NOWOŚĆ

Zapraszamy osoby zainteresowane zagadnieniem zarządzania w ochronie zdrowia na dwusemestralne studia Pre-MBA Zarządzanie w Ochronie Zdrowia organizowanych przez Prometriq Akademię Zarządzania i WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni.

Studia podyplomowe dedykowane osobom, które pracują lub zamierzają podjąć pracę w podmiotach medycznych.

Celem studiów jest przedstawienie kluczowych zagadnień związanych z zarządzaniem osobom, które zajmują lub zamierzają w przyszłości objąć stanowiska kierownicze w ochronie zdrowia. Studia pomagają w zrozumieniu specyfiki sektora zdrowia jako dziedziny gospodarki.

Osoby zgłoszone do 15.02.2023 r. dodatkowo otrzymają jedną z wybranych przez siebie publikacji książkowych:

  • “Ekonomika zdrowia” Goetzen T.
  • “Przedefiniowanie systemu opieki zdrowotnej” Porter M./Teisberg E.
  • „Pielęgniarstwo geriatryczne”, Błaszczak R., Dominiak I. Wojtczak A.
  • „Ordynowanie leków i wypisywanie recept. Przewodnik dla pielęgniarek i położnych”, Dominiak I., Gaworska-Krzemińska A., Kilańska D.
  • „Naukowe podstawy standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej”, red. Baranowska B., Doroszewska A., Szynkiewicz P.


Studia podyplomowe Pre-MBA Zarządzanie w Ochronie Zdrowia – co zyskasz?

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych “Zarządzanie w Ochronie Zdrowia” upoważnia do obejmowania stanowisk kierowniczych w podmiotach leczniczych (ustawa o działalności leczniczej).

Słuchacze uzyskują wiedzę z dziedziny zarządzania, finansów, zdrowia publicznego, w tym organizacji systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie. Absolwenci studiów stanowią grupę osób lepiej rozumiejących złożone uwarunkowania funkcjonowania podmiotu leczniczego, sprawniej realizujących złożone zadania, uzyskujących lepsze rezultaty pracy, a przez to szybciej awansujących.

Cena:

5900 zł + specjalne warunki przy udziale większej liczby osób z jednej firmy (szczegóły w zakładce organizacja studiów).
Możliwe jest wnoszenie opłaty w ratach oraz finansowanie studiów z udziałem Krajowego Funduszu Szkoleniowego i innych form wsparcia.
Opłata za studia obejmuje: udział w webinariach w czasie rzeczywistym, zestaw podręczników serii MBA w ochronie zdrowia – 7 pozycji, opiekę merytoryczną w czasie studiów, w tym przy realizacji projektu dyplomowego.

Opłaty

    • cena za 2 semestry
    • 5900 zł

Szczegółowe informacje

Prometriq

 


Prometriq Akademia Zarządzania w Sopocie powstała z inicjatywy pracowników naukowych Uniwersytetu Gdańskiego i od 1998 wspiera firmy i instytucje w doskonaleniu metod zarządzania. Od roku 2010 realizujemy projekty w sektorze zdrowia, który stopniowo stał się obszarem naszej specjalizacji i fascynacji. Od tego czasu współpracowaliśmy z kilkudziesięcioma szpitalami, podmiotami tworzącymi, uczelniami medycznymi, Ministerstwem Zdrowia (w ramach programu POWER i Narodowego Programu Zdrowia 2016- 2020), Narodowym Centrum Badań 1 Rozwoju. Uczestniczymy w pracach dotyczących kodeksu RODO w zdrowiu oraz innych inicjatywach branżowych.

 

Rodonet to inicjatywa Prometriq Akademii Zarządzania której celem jest zapewnienie indywidualnym i grupowym praktykom medycznym bezpieczeństwa danych osobowych i pomyślnego wyniku kontroli RODO. Oferta RODONET dostępna jest na stronie internetowej www.rodonet.pl.

 

 

Skontaktuj się z nami

Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń

piętro 2, p. 216

pon. - pt. 8.00 - 16.00

sobota w terminach zjazdów 8.00 - 16.00

Hanna Makowska WSAiB

Hanna Makowska
Kierownik Działu Studiów Podyplomowych i Szkoleń

Kontakt w sprawach związanych z obsługą słuchaczy studiów podyplomowych.

tel. 58 660 74 28

e-mail h.makowska@wsaib.pl

Izabela Kalczyńska

Izabela Kalczyńska
Młodszy Specjalista Działu Sprzedaży i Rekrutacji

Rekrutacja na studia podyplomowe.

tel. 58 660 74 32

e-mail rekrutacja@wsaib.pl