E-publikacje

Zapraszamy do skorzystania z naszej bazy publikacji cyfrowych dostępnych w formie e-booków. Część materiałów udostępniana jest po zweryfikowaniu tożsamości studenta/słuchacza.

e-publikacje Nauki Polskiej

http://www.epnp.pl/

WSAiB bierze udział w realizacji projektu e-Publikacje Nauki Polskiej. Dzięki uczestnictwie w tym przedsięwzięciu publikacje wydawane nakładem naszej Uczelni są umieszczane w elektronicznej bazie e-Publikacje Nauki Polskiej – w skrócie ePNP, a przez to promowane w ogólnopolskim środowisku naukowym. Uczelnie i Instytuty Naukowe uczestniczące w projekcie (w sumie około 100 placówek) otrzymują bezpłatny dostęp do wszystkich zgromadzonych na platformie publikacji naukowych.

Ebooki bezpłatnie udostępnia Biblioteka WSAiB na życzenie studenta.

KATALOG PUBLIKACJI CYFROWYCH

BOGUSŁAW SUWARA, Zarządzanie W Jednostkach Samorządu Terytorialnego Z Wykorzystaniem Systemów Motywacyjnych

Szyc Rafał, Transport Intermodalny

Pawel Chyc Ochrona Wlasnosci Intelektualnej

Przyjemczak Jarosław, Zubrzycki Waldemar, Policyjne siły specjalne Wybrane europejskie jednostki interwencyjne

Lewandowski Piotr, Zarys Morskiego Prawa Cywilnego

Jarosław Wróblewski, Podstawy Rachunkowości

Ficoń Krzysztof, Inżynieria Biznesowych Procesów Logistycznych W Przedsiębiorstwie

Brodecki Zdzisław, Labuhn Adam, LEX DIGITALIS

Bezpieczeństwo państwa we współczesnej Europie Zagrożenia i przeciwdziałanie, red. nauk. Marek Chrabkowski, Cezary Tatarczuk, Janusz Tomaszewski, Wojciech Wosek, WSAiB Gdynia 2017, ISBN 978-83-61505-65-5

Bezpieczeństwo w administracji i biznesie. Red. nauk. Marek Grzybowski, Janusz Tomaszewski. Gdynia: WSAiB, 2007 ISBN:978-83-918369-2-7 (4.60 MB)

Bezpieczeństwo w administracji i biznesie jako czynnik europejskiej integracji i rozwoju. Red. nauk. Marek Chrabkowski, Cezary Tatarczuk, Janusz Tomaszewski, Wojciech Wosek. Gdynia: WSAiB, 2015 ISBN 978-83-61505-57-0 (13.30 MB)

Bezpieczeństwo w administracji i biznesie we współczesnym świecie – Część 1. M. Chrabkowski , C. Tatarczuk , J. Tomaszewski : Gdynia.WSAiB.2011. ISBN 978-83-61505-80-8

Bezpieczeństwo w administracji i biznesie we współczesnym świecie – Część 2. M. Chrabkowski , C. Tatarczuk , J. Tomaszewski : Gdynia.WSAiB.2011. ISBN 978-83-61505-80-8

Bezpieczeństwo, administracja i biznes. B. Nogalski, J. Tomaszewski (red.nauk.).Gdynia.WSAiB.2005. ISBN 978-83-61505-64-8 (9.35 MB)

Bezpieczenstwo w administracji, gospodarce i biznesie. Aksjologia zjawisk kryzysowych w administracji i sektorze publicznym. Red. M. Chrabkowski, C. Tatarczuk, J. Tomaszewski. WSAiB, Gdynia 2013.pdf

Bezpieczenstwo w administracji, gospodarce i biznesie.Aksjologia zjawisk kryzysowych w gospodarce, biznesie i logistyce. Red. nauk. M. Chrabkowski, C. Tatarczuk, J. Tomaszewski. WSAiB, Gdynia 2013.pdf

Collectanea z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego. M. Chrabkowski, WSAiB, Gdynia 2015, ISBN 978-83-61505-53-2 (1.9 MB)

Dylematy i wyzwania współczesnego zarządzania organizacjami publicznymi. Tomasz Białas (red.nauk.).Gdynia.WSAiB.2005. ISBN 978-83-61505-64-8

Empirical Aspects of the Psychology of Management Empiryczne oblicza psychologii zarzadzania Red. nauk. M. Lipowski, Z. Nieckarz. WSAiB, Gdynia 2012..pdf

Ekonomiczne i prawne aspekty zarządzania bezpieczeństwem gospodarczym, red. nauk. Anna Reiwer-Kaliszewska, Cezary Tatarczuk, Janusz Tomaszewski, Wojciech Wosek,WSAiB Gdynia 2020, ISBN 978-83-8127-577-4

Funkcjonowanie instytucji demokratycznych w Polsce. Zarządzanie w samorządach terytorialnych. J. Muszyński red.:Gdynia.WSAiB.2000. ISBN 978-83-61505-48-8 (2.31 MB)

Holding jako formuła restrukturyzacji przedsiębiorstwa wielozakładowego: raport z badań […]Gdynia, styczeń 1996-czerwiec 1997.B. Nogalski [i in.]: Gdynia.WSAiB.1997. ISBN 978-83-61505-28-0 (4.84 MB)

Jak pisać pracę dyplomową. A. Czermiński , B. Nogalski , K. Dendura : Gdynia.WSAiB.1996. ISBN 978-83-61505-16-7 Jak pisać pracę dyplomową. A. Czermiński , B. Nogalski , K. Dendura : Gdynia.WSAiB.1996. ISBN 978-83-61505-16-7 (887.38 KB)

Kapitały i wartość w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. B. Nogalski, H. Zalewski: Gdynia.WSAiB.1998. ISBN 978-83-61505-36-5 (2.81 MB)

Konstytucja 3 Maja 1791r. – Faksymile oryginału

Logistyka, komunikacja, bezpieczeństwo. Wybrane problemy. Marek Grzybowski, Janusz Tomaszewski (red.nauk.).Gdynia.WSAiB.2009. ISBN 978-83-61505-04-4 1.25 MB

Metodologiczne elementy procesu poznania naukowego w teorii i organizacji i zarządzania. J. Apanowicz : Gdynia.WSAiB.2000. ISBN 978-83-61505-44-0 (1.84 MB)

Metodologia ogólna. J. Apanowicz : Gdynia.WSAiB.2002. ISBN 978-83-61505-52-5 (1.98 MB)

Metodyka projektowania i wdrażania strategii marketingowych w przedsiębiorstwach gospodarki morskiej w warunkach transformacji gospodarczej. M. Grzybowski : Gdynia.WSAiB.1998. ISBN 978-83-61505-32-7 (9.25 MB)

Naczelne zasady zbiorowego prawa pracy w multicentrycznym porządku prawnym, Joanna Unterschütz, WSAiB, Gdynia 2016, ISBN 9788361505617 (3.31MB)

Podstawy organizacji i zarządzania. A. Czermiński, M. Grzybowski , K. Ficoń : Gdynia.WSAiB.1999. ISBN 978-83-61505-40-2 (5.45 MB)

Praca dyplomowa nauką i sztuką. A. Polańska : Gdynia.WSAiB.2011. ISBN 978-83-61505-80-8

Prawo pracy. Joanna Unterschütz.Gdynia.WSAiB.2011. ISBN 978-83-61505-92-1 (16 MB)

Problemy bezpieczeństwa państwa. Wybrane aspekty. red. nauk. Marek Chrabkowski, Cezary Tatarczuk, Janusz Tomaszewski, Wojciech Wosek, WSAiB Gdynia 2018, ISBN 978-83-61505-69-3

Szkolnictwo niepubliczne w Polsce i Unii Europejskiej-stan obecny i perspektywy rozwoju. T. Białas red. nauk.: Gdynia.WSAiB.2008. ISBN 978-83-61505-68-6 (1.41 MB)

Sztuka studiowania. A. Polańska : Gdynia.WSAiB.1997. ISBN 978-83-61505-24-2 (908.31 KB)

Współczesne problemy prawa. Księga Pamiątkowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Młynarczykowi, red. nauk. prof. dr hab. U. Jackowiak, dr I. Nakielska, dr P. Lewandowski : Gdynia.WSAiB.2011. ISBN 978-83-61505-84-6 (1.58 MB)

Wybrane zagadnienia z organizacji i zarządzania. A. Czermiński , M. Grzybowski : Gdynia.WSAiB.1996. ISBN 978-83-61505-12-9 (4.63 MB)

Wybrane zagadnienia zarządzania jakością. R. Kolman, P. Grudowski, A. Meller, J. Preihs : Gdynia.WSAiB.1996. ISBN 83-905321-3-1 (2.37 MB)

Zadania z matematyki dla studentów kierunków ekonomicznych. P. Dudziński : Gdynia.WSAiB.2003. ISBN 978-83-61505-56-3 (4.53 MB)

Zarys metodologii prac dyplomowych z organizacji i zarządzania. J. Apanowicz : Gdynia.WSAiB.1997. ISBN 978-83-61505-20-4 (1.14 MB)

Zarządzanie bezpieczeństwem w sektorze publicznym i biznesie. Tomasz Białas, Marek Grzybowski, Janusz Tomaszewski (red.nauk.).Gdynia.WSAiB.2009. ISBN 978-83-918369-9-6 [3.35 MB]

Zarządzanie w grupach kapitałowych. B. Nogalski , P. Walentynowicz P. (red.nauk.) :Gdynia.WSAiB.2004. ISBN 978-83-61505-60-0 (8.29 MB)

Zasady redakcyjne i edytorskie prac dyplomowych (465KB)

Zeszyty Naukowe 1. red. nauk. A. Czermiński: Gdynia.WSAiB.1997. Zeszyty Naukowe 1. red. nauk. A. Czermiński: Gdynia.WSAiB.1997. (2.02 MB)

Zeszyty Naukowe 2. red. nauk. A. Czermiński: Gdynia.WSAiB.1998. Zeszyty Naukowe 2. red. nauk. A. Czermiński: Gdynia.WSAiB.1998. (4.32 MB)

Zeszyty Naukowe 3. red. nauk. A. Czermiński: Gdynia.WSAiB.2000. Zeszyty Naukowe 3. red. nauk. A. Czermiński: Gdynia.WSAiB.2000. (2.71 MB)

Zeszyty Naukowe 4. red. nauk. K. Gorczyński: Gdynia.WSAiB.2002. Zeszyty Naukowe 4. red. nauk. K. Gorczyński: Gdynia.WSAiB.2002. (3.30 MB)

Zeszyty Naukowe 5. red.nauk. J.Rybicki : Gdynia.WSAiB.2003. Zeszyty Naukowe 5. red.nauk. J.Rybicki : Gdynia.WSAiB.2003. (2.62 MB)

Zeszyty Naukowe 6. red.nauk. J.Apanowicz: Gdynia.WSAiB.2003. Zeszyty Naukowe 6. red.nauk. J.Apanowicz: Gdynia.WSAiB.2003. (2.28 MB)

Zeszyty Naukowe 7. red.nauk. J.Apanowicz: Gdynia.WSAiB.2004 Zeszyty Naukowe 7. red.nauk. J.Apanowicz: Gdynia.WSAiB.2004 (2.66 MB)

Zeszyty Naukowe 8. red.nauk. J.Apanowicz: Gdynia.WSAiB.2005. Zeszyty Naukowe 8. red.nauk. J.Apanowicz: Gdynia.WSAiB.2005. (2.68 MB)

Zeszyty Naukowe 10. red. nauk. Tomasz Białas: Gdynia.WSAiB.2008. Zeszyty Naukowe 10. red. nauk. Tomasz Białas: Gdynia.WSAiB.2008. (1.84 MB)

Zeszyty Naukowe 11. red. nauk. Sergiusz Płoski: Gdynia.WSAiB.2009. 1.65 MB

Zeszyt Naukowy nr 12. Prawo 1. Red. nauk. Beata Kolarz. WSAiB, Gdynia 2009 (1 MB)

Zeszyt Naukowy nr 13. Bezpieczeństwo 1. Red. nauk. Marek Chrabkowski, WSAiB, Gdynia 2010 (1.07 MB)

Zeszyt Naukowy nr 14. Red. nauk. Aurelia Polańska. WSAiB, Gdynia 2010 (663 KB)

Zeszyt Naukowy nr 15. Bezpieczeństwo 2.Red. nauk. Marek Chrabkowski, WSAiB, Gdynia 2010 (1.33 MB)

Zeszyt Naukowy nr 16. Red. nauk. Dorota Jendza, WSAiB, Gdynia 2011 (1.41 MB)

Zeszyty Naukowe nr 17 Prawo 2, red. nauk. M. Chrabkowski, WSAiB, Gdynia 2011 (1.30 MB)

Zeszyty Naukowe nr 18. Red. nauk. A. Polanska. WSAiB, Gdynia 2012..pdf

Zeszyt Naukowy nr 19. Prawo 3. Red. nauk. Marek Chrabkowski, Piotr Lewandowski. WSAiB, Gdynia 2012 (1 MB)

Zeszyt Naukowy nr 20. Prawo 4. Red. nauk. Eugeniusz Bojanowski, Beata Kolarz. WSAiB, Gdynia 2013 (1.30 MB)

Zeszyt Naukowy nr 21. Prawo 5. Red. nauk. Marek Chrabkowski. WSAiB, Gdynia 2015 (1.45 MB)

Zeszyt Naukowy 22. Zarządzanie 1, red. nauk. S. Płoski, WSAiB, Gdynia 2016 (6,32 MB)

Zeszyt Naukowy 23. Prawo 6, red. nauk. P. Lewandowski, WSAiB, Gdynia 2016 (3,56 MB)

Zeszyt Naukowy 24. Prawo 7, red. nauk. P. Lewandowski, D. Wetoszka, WSAiB, Gdynia 2017

Zeszyt Naukowy 25. Zarządzanie, red. nauk. C. Tatarczuk, WSAiB, Gdynia 2021